REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SMAK ORIENTU

 

Sklep internetowy SMAK ORIENTU działający pod adresem www.smakorientu.com prowadzony jest przez PPHU EVITA ul. Modrzewiowa 1, 41-219 Sosnowiec, NIP: 6442062550, REGON: 240665802.

 

Spis punktów regulaminu

Postanowienia ogólne

Realizacja zamówień

Zmiany w zamówieniach

Forma płatności

Ceny i koszty przesyłki

Reklamacje i zwroty

Rabaty i program lojalnościowy

Dane osobowe i polityka prywatności

Postanowienia końcowe

Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Właściciel – PPHU EVITA ul. Modrzewiowa 1, 41-219 Sosnowiec, NIP: 6442062550, REGON: 240665802.

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym

3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.smakorientu.com prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

5. Konto Klienta – obszar zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

4. Dni robocze –dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

6. Punkt Odbioru – magazyn firmy Smak orientu, znajdujący się pod adresem, ul. Modrzewiowa 1 brama nr 4,  41-219 Sosnowiec, gdzie klient ma możliwość odbioru osobistego, zrealizowanego zamówienia w dniach roboczych, miedzy godziną 7-15.

7. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki użytkowania Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

8. Rabat - zniżka (opust) oznaczona procentowo lub kwotowo od ustalonej ceny określonego towaru wyrażona za pomocą kodu.

9. Gratis – przedmiot lub usługa otrzymany(a) za darmo.

10. Program lojalnościowy - premiowanie każdego zakupu punktami (proporcjonalnie do wydanej kwoty), które klient może następnie wymienić na bony.

Realizacja zamówień

1. Wszelka aktywność w Sklepie wymaga sprawnego działania sieci Internet, korzystania z przeglądarki internetowej oraz posiadania konta poczty e-mail.

2. Sklep działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.

3. Klientami mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności

4. Klient, celem dokonania zakupów w Sklepie zobowiązany będzie do dodawania dostępnych aktualnie w Sklepie produktów do wirtualnego Koszyka poprzez wybór opcji „do koszyka” znajdującej się przy każdym produkcie lub jego bliższym opisie. W każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia i zmiany stanu koszyka w prawym menu strony. Po dokonaniu wszystkich zakupów należy dokonać wyboru opcji „Realizuj zamówienie” ,a następnie wybrać opcje logowania, rejestracji lub dokonania zakupów bez logowania/rejestracji w zależności od preferencji. Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta Klienta lub zalogowaniu ewentualnie wyborze zakupów bez logowania Klient zobowiązany będzie wskazać dane zamawiającego, adres dostawy, zaakceptować niniejszy regulamin zakreślając odpowiednie pole, dokonać wyboru opcji przesyłki i płatności oraz zakreślić wszelkie inne wymagane pola aby finalnie wybrać opcje „Potwierdzenie Zamówienia”.

5. Po wyborze opcji „Potwierdzenie Zamówienia” Klient uzyska zestawienie wszelkich danych dotyczących zamówienia i celem zakończenia procesu zakupów zobowiązany będzie wybrać opcję „Zatwierdzam” co skutkować będzie przesłaniem przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia.

6. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.

7. Właściciel po poinformowaniu Klienta zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży gdy Klient dokona zakupu produktu dostępnego w Sklepie, a z jakiejś niezależnej od Właściciela przyczyny produkt ten okaże się być niedostępny (np. awaria systemu informatycznego). W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconej uprzednio ceny.

8. Zamówienia powyżej 70,00 zł są dostarczane na koszt Sklepu z wyłączeniem zamówień zagranicznych.

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub nie kompletnie wskazanym adresem.

10. Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się na terenie Polski lub poza jej obszarem – co wymaga wcześniejszej konsultacji ze Sklepem.

11. Zamówienia za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia  będą automatycznie anulowane. Odpowiedzialność Sklepu za brak realizacji zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona.

12. Klient który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku płatności „za pobraniem” zostanie obciążony kosztami przesyłki i jej zwrotu do nadawcy.

13. Klient który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku płatności „z góry” zostanie obciążony kosztami dodatkowej przesyłki.

Zmiany w zamówieniach

Nie ma możliwości systemowej dokonania zmiany lub anulowania zamówienia w zakresie zakupionych produktów po wybraniu opcji „Zatwierdzam zamówienie”. W takim przypadku proszę o kontakt przez formularz kontaktowy.

Forma płatności

1. Klient ma prawo dokonać zapłaty tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

• osobiście, gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”,

• osobiście, gotówką w momencie odbioru osobistego w magazynie firmy EVITA, znajdujący się pod adresem, ul.Modrzewiowa 1, 41-219 Sosnowiec

• przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe,

• za pośrednictwem Systemu Przelewy24, w ramach którego są następujące możliwości:

• płatności w drodze e-przelewów,

• płatności dokonywane kartami płatniczymi,

• płatności w drodze przelewów tradycyjnych.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie w formie "za pobraniem" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez firmę kurierską DPD. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać wyłącznie z pozostałych form zapłaty.

3. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

 Ceny i koszty przesyłki

1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, w przypadku wybrania firmy kurierskiej, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Odbiór zamówionych produktów w Punkcie Odbioru nie wiąże się z ponoszeniem przez Klienta dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. Ceną wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) przedstawiana jest w kroku 4, przed wyborem opcji „Zatwierdzam zamówienie”.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.

5. Cena przesyłki po za granice Polski zależy od gabarytu oraz kraju docelowego. Należy ustalać ją indywidualnie mailowo przed złożenie zamówieniem.

Reklamacje i zwroty

1. Wobec obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w formie pisemnej, na adres Sklepu lub mailowej na adres: sklep@smakorientu.com. Pismo reklamacyjne powinno zawierać w szczególności opis stanu faktycznego będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku osób fizycznych lub nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorców) i numer zamówienia.

3. Właściciel w ciągu 10 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego procedowania.

4. Wysyłka reklamowanego produktu musi być poprzedzone kontaktem ze Sklepem, w sposób określony w pkt. 2 w celu ustalenia szczegółów związanych z przesłaniem reklamowanego produktu. Reklamowany produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji, na warunkach uzgodnionych ze Sklepem, na adres Właściciela.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep wymieni Klientowi wadliwy produkt na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w dniu odbioru przesyłki.

7. Klient, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy zawartej poprzez Sklep bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, bez uszczerbku dla wagi i wyglądu produktu.

8. Koszty odesłania produktu obciążają Klienta.

9. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo odstąpienia od umowy zgodnie z treścią pkt 7 powyżej nie przysługuje osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony w imieniu tych przedsiębiorstw.

10. Klient, chcąc skorzystać z uprawnień opisanych w pkt 7 powyżej powinien pisemnie lub via e-mail wysłanego na adres: sklep@smakorientu.com poinformować Sklep o zamiarze odstąpienia od umowy.

11. Sklep nie przyjmuje zwrotów produktów za pobraniem. Klient musi pokryć koszty dostarczenia produktu do Sklepu we własnym zakresie.

14. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w pkt. 7 – 10, Sklep zwróci zapłaconą cenę za produkt (bez kosztów pierwotnej przesyłki) w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty zwrotnego otrzymania produktów.

Rabaty i program lojalnościowy

1. Rabaty nie obejmują kosztów dostawy. Rabaty obejmują tylko koszt zamówionych produktów.
2. Rabaty liczone są od aktualnej ceny produktu widocznej na stronie sklepu w momencie składania zamówienia. Stara cena (przekreślona) nie jest ceną aktualną.

3. Otrzymany rabat nie może zostać przyznany istniejącemu już zamówieniu. Rabatu można użyć tylko w momencie składania zamówienia.

4. Rabat jednorazowy o wartości -5% zamówienia otrzymuje każdy klient przy pierwszych zakupach w sklepie pod warunkiem zarejestrowania konta klienta.

5. Punkty w programie lojalnościowym są przyznawane klientom którzy posiadają konto klienta w sklepie.

6. Za każdą wydaną złotówkę w sklepie program lojalnościowy przypisuje klientowi 1 punkt

7. Jeden punkt w programie lojalnościowym ma wartość 3% każdej wydanej złotówki w sklepie, czyli 1 punkt to 0,03 zł.

8. Punkty zostają przypisane do kąta klienta w momencie zmiany statusu zamówienia na „wysłane”.

9. Ilość zebranych punktów klient może podejrzeć po zalogowani na swoim koncie w menu u dołu ekranu Twoje konto>Moje punkty lojalnościowe.

10. Klient po zalogowaniu na swoim koncie może w każdej chwili z zebranych punktów wygenerować bon rabatowy do wykorzystania w sklepie na wszystkie produkty. Bon można wygenerować w menu u dołu ekranu Twoje konto> Moje punkty lojalnościowe.

Dane osobowe i polityka prywatności

1. Klient wyraża zgodę na prowadzenie komunikacji ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu realizacji zamówienia.

2. Klient będący osoba fizyczną poprzez rejestracje w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela na potrzeby realizacji wszelkich umów zawartych poprzez Sklep, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest EVITA Modrzewiowa 1, 41-219 Sosnowiec, NIP: 6442062550.  Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

• realizacja umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,

• otrzymywanie ofert Sklepu opcja newsletter ,

• obsługa reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,

• rejestracja Konta Klienta oraz wyrażeniu stosownej zgody (poprzez odznaczenie specjalnego checkboxa; rejestracja musi zostać następnie potwierdzona poprzez kliknięcie w link aktywacyjny podany w wiadomości email wysłanej na adres podany podczas rejestracji),

• w związku z korespondencją mailową, w tym m.in. udzielaniem porad dotyczących produktów dostępnych w Sklepie,

4. Klient będący osobą fizyczną ma możliwość wglądu , zmiany lub usunięcia danych dotyczących jego osoby. Uprawnienie to Klient może zrealizować samodzielnie poprzez dokonanie stosownych zmian na Koncie Klienta bądź zgłosić do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: sklep@smakorientu.com, przy czym prośba taka musi być wysłana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia. Zmiana loginu (adresu e-mail) jest możliwa jedynie poprzez usunięcie Konta, a następnie dokonania ponownej rejestracji w Sklepie.

5. Właściciel oświadcza, że spełnia wszelkie warunki przetwarzania danych przewidziane ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

6. Właściciel jest zobligowany do ujawnienia danych osobowych Klientów podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie plików „cookies”.

Postanowienia końcowe

1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Konta Klienta osobom trzecim.

2. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za blokady kont pocztowych wskazanych przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Właściciel zostaje zwolniony z odpowiedzialności za szkody Klienta, których źródłem jest Internet, a w szczególności nielegalnym dostępem do Konta Klienta, posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem i hasłem Klienta.

4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł odpowiednio zapobiec.

5. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, modernizacja sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela.

6. Fotografie produktów oferowanych w Sklepie są publikowane dla celów informacyjnych i mogą się nieznacznie różnić w zależności od dostawy.

7. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

8. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pomyłki, niedokładności, braki i inne błędy oraz nieaktualność lub nieautentyczność jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie.

9. Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni. Autor nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani wiarygodności rad, opinii, oświadczeń, rysunków lub innych informacji wyświetlanych na stronie lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem. Użytkownik akceptuje, że opieranie się na takich opiniach, radach, oświadczeniach, notatkach i rysunkach stanowi działanie na własne ryzyko. Treści przekazywane są w takiej formie, w jakiej są dostępne.

10. Treści i zdjęcia zamieszczone na stronach www.smakorientu.com podlegają ochronie praw autorskich zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Sklep jest ich jedynym właścicielem. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie i upublicznianie bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

12. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.